Technik Rachunkowości

My uczący się na Technika Rachunkowości

#1 2013-05-13 20:21:13

Misiek

Administrator

4805811
Zarejestrowany: 2013-03-02
Posty: 12
Punktów :   

Zagadnienia na egzamin ustny(zaznaczone odpowiedzi)

Pytania egzaminacyjne.
1.    Które z poniższych określeń oznacza składniki zasobów majątkowych przedsiębiorstwa?
a) aktywa
c) kapitały
d) zobowiązania2. Zasada równowagi bilansowej wyraża się tym, że:
a) suma aktywów trwałych musi się równać sumie aktywów obrotowych
b)suma aktywów trwałych musi się równać sumie aktywów obrotowych
c)suma aktywów musi się równać sumie pasywów
d)suma aktywów obrotowych musi się równać sumie kapitałów własnych

3. Która operacja gospodarcza wywoła jednocześnie zmiany w aktywach i pasywach:
a) zakup materiałów za gotówkę
b) zapłata przelewem kredytu bankowego
c) spłata zobowiązań wobec dostawcy z kredytu bankowego
d) wypłata zaliczki na podróż służbową.

4. Operacja " wypłacono z kasy zaliczkę na zakup materiałów biurowych" to operacja:
a) aktywna
b) pasywna
c) aktywno-pasywna zmniejszająca sumę bilansową
d) aktywno-pasywna zwiększająca sumę bilansową

5. Które zdarzenie gospodarcze nie jest operacją gospodarczą:
a) przyjęto do magazynu towary od kontrahenta zgodnie z podpisaną wcześniej umową
b) wystawiono polecenie przelewu środków pieniężnych z rachunku bankowego
c) pracownik wpłacił do kasy nie wykorzystaną część zaliczki
d) sprzedano za gotówkę środek trwały.

6. Zasada podwójnego zapisu polega na tym, że:
a) każda operacja księgowana jest napo przeciwnych stronach dwóch kont w jednakowej kwocie,
b) każda operacja powoduje zmniejszenie jednego składnika i zwiększenie drugiego składnika aktywów lub pasywów bilansu'
c) każda operacja księgowana jest dwa razy w tej samej kwocie, raz na koncie aktywnym i raz na koncie pasywnym,
d) każda operacja księgowana jest dwa razy na koncie pasywnym.

7. Konto " umorzenie środków trwałych" jest kontem :
a) korygującym,
b) aktywnym,
c) pasywnym,
d) wynikowym.

8. Wartość środków trwałych jest wykazana w bilansie według:
a) ceny zakupu,
b) wartości wykazanej na koncie " Środki trwałe"
c) wartości netto,
d) wartości brutto.

9. Saldo konta " Należności od odbiorców":
a) oznacza stan zadłużenia wobec dostawców,
b) jest zawsze saldem zerowym,
c) wyznaczane jest jako różnica między obrotami konta,
d) oznacza kwoty do zapłacenia odbiorcom.

10. Bilans, to:
a) dwustronne zestawienie pasywów i aktywów,
b) zestawienie środków gospodarczych i aktywów,
c)zestawienie źródeł pochodzenia majątku i pasywów
d) różnica między sumą pasywów i aktywów.

11. Przedsiębiorstwo dokonało zakupu towarów i otrzymało fakturę z terminem płatności w terminie 14 dni. Kwota wynikająca z faktury stanowi dla przedsiębiorstwa- nabywcy:
a) należność z tytułu dostaw,
b) należność długoterminową,
c) zobowiązanie z tytułu dostaw,
d) zobowiązanie długoterminowe.

12. Saldo debetowe konta " Wynik finansowy" to:
a) zysk brutto,
b) stratę brutto,
c) sumę przychodów,
d) stratę netto.

13.Na kontach aktywnych salda początkowe księguje się:
a) po stronie MA
b) nie posiadają sald początkowych.
c) po stronie Wn lub Ma
d) po stronie Wn.

14. Omów kolejne etapy zakładania działalności gospodarczej.
15. Wymień znane Ci uproszczone formy rachunkowości.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
śmieszne grafika nizina amazonki ekumena i przyczyny wrs og pu pl co z jedzenia mozna przywiezc do australii vw golf 4 1.6 kable wysokiego napięcia